دیوارسبز(GreenWall) - digigole-دیجی گل
دیوارسبز(GreenWall)

فناوري ديوار سبز/ Wall Green ديوار سبز فناوري نويني است كه امروزه جايگاه خود را به آرامي در شهر هاي معاصر و مترقي جهان پيدا مي كند. ديوار سبز به ديواري گفته ميشود كه به صورت سازه مستقل و يا بخشي از يك ساختمان با پوشش گياهي پوشانده شده باشد. ديوار هاي سبز دامنه وسيعي از فوايد زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي را در بر ميگيرند. پوشاندن نماي ساختمان با...

فناوري ديوار سبز/ Wall Green ديوار سبز فناوري نويني است كه امروزه جايگاه خود را به آرامي در شهر هاي معاصر و مترقي جهان پيدا مي كند. ديوار سبز به ديواري گفته ميشود كه به صورت سازه مستقل و يا بخشي از يك ساختمان با پوشش گياهي پوشانده شده باشد. ديوار هاي سبز دامنه وسيعي از فوايد زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي را در بر ميگيرند. پوشاندن نماي ساختمان با پوشش گياهي، از نظر ابعاد زيست محيطي، در كاهش آلودگي هوا و آلاينده ها، كاهش گازهاي گلخانهاي، كاهش دماي محيط پيرامون و تعديل پديده ي جزيره ي گرمايي شهري، كاهش آلودگي صوتي، كاهش مصرف انرژي و در يك كلام بهبود كيفيت محيط زيست نقش تعيين كنندهاي دارند. ديوار سبز همچنين با ايجاد زيستگاه براي گونههاي گياهي وجذب گونههاي جاندار و پرندگان از نظر اكولوژي و حفظ تنوع زيستي داراي اهميت ميباشد. از نقطه نظر اقتصادي نيز ديوار هاي سبز با افزايش سطح فضاي سبز، حفاظت از سازه بنا و نيز بعد زيبا سازي محيط، به ارزش بنا ميافزايد. ديوار سبز همچنين، با ايجاد عايق حرارتي موجب ذخيره انرژي گرمايش و سرمايش در زمستان و تابستان و در نهايت كاهش هزينه هاي در ارتباط با مصرف انرژي ميشود. سيستم آبياري قطرهاي ديوار هاي سبز و چرخش آب در سيستم، منجر به ايجاد فضاي سبز با حداقل مصرف در آب است. از نظر بعد اجتماعي ديوار هاي سبز با ادغام طبيعت و ساختمان، و زيباسازي محيط زندگي شهروندان، موجب ايجاد و ارتقاء نشاط شده، به سلامت جسمي و رواني شهروندان كمك شاياني ميكنند. زيبا سازي منظر شهري و بهبود مناظر اطراف ساختمان ميتواند به عنوان ديگر مزاياي اجتماعي اين فناوري نو مد نظر قرار گيرد. ايجاد فرصت هاي جديد شغلي در ارتباط با اين فناوري نوين از ديگر مزاياي اجتماعي ديوار هاي سبز محسوب ميشود. اخيرا زراعت شهري و كشت سبزيجات و صيفي جات در قسمت هايي از ديوار سبز كه در دسترس است باب شده كه خود زراعت شهري مزاياي اجتماعي و اقتصادي فراواني براي شهروندان را در پي دارد.

ديوارهاي سبز را ميتوان در مقياسهاي متفاوت، از خلق فضاهاي كوچك خصوصي مانند ديواره ي حياط ها و نماي بناهاي كوتاه مرتبه گرفته تا مقياس بزرگتر، سبز كردن نماي برج ها به كار برد. ديوار هاي سبز انواع مختلف، و مشخصات و ويژگي هاي متفاوتي دارند كه با توجه به فاكتور هايي چون نوع ساختمان، ارتفاع، آب و هوا، نوع گياه، بودجه تعريف شده و غيره، براي پروژهاي خاص انتخاب ميشود.

بیشتر

دیوارسبز(GreenWall) 7 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 7 از 7 آیتم
نمایش 1 - 7 از 7 آیتم